Certyfikat PCA AB1513     Certyfikat ilac MRA

Certyfikat TUV

RZETELNA Firma - Sprawdz nas!

Logo proEuro
poniedziałek, 11 Marzec, 2013 | Krzysztof Myślicki |
Po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, zaistniała konieczność zastosowania się polskich przedsiębiorstw do obowiązujących w krajach unii standardów. Jednym z nich jest system HACCP dotyczący branży spożywczej.

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest to system opracowany w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności.. HACCP to system, który identyfikuje, ocenia, opanowuje i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności – zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne
P.H.U. Proeuro” sp. z oo pragnie zaoferować Państwu pomoc przy wdrażaniu i przygotowaniu do certyfikacji systemu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP.

W ramach wdrażania systemu oferujemy Państwu:

  1. Przeprowadzenie auditu wstępnego, aby ocenić stan aktualny, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo, w celu określenia potrzeb restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.
  2. Ustalenie harmonogramu działań.
  3. Pakiet szkoleń dla potrzeb kadry wyższego i niższego szczebla.
  4. Konsulting, jeżeli kierownictwo zamierza samodzielnie wdrażać system lub
  5. Pełne wdrożenie systemu bez merytorycznej ingerencji kierownictwa, lecz przy jego dobrowolnym udziale.
Copyright 2013 Theme by Powered by WordPress
Serw.net, www.serw.net.pl, www.3-p.com