Certyfikat PCA AB1513     Certyfikat ilac MRA

Certyfikat TUV

RZETELNA Firma - Sprawdz nas!

Logo proEuro
poniedziałek, 11 Marzec, 2013 | Krzysztof Myślicki |

Systemy zarządzania BHP wg normy PN-N 18001 pozwalają na aktywne zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą.

Zapobieganie ryzyku zawodowemu poprzez wprowadzenie mechanizmów oceniania i unikania pozwala nie tylko na bezpieczniejszą, ale i efektywniejszą pracę.

Wymuszona przez system konieczność zapewnienia ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników pozwala na bieżące działania dostosowawcze do zmieniających się warunków pracy. Osiąga się to poprzez zintegrowanie powyższych działań z wszelką działalnością na wszystkich szczeblach struktury przedsiębiorstwa.

Copyright 2013 Theme by Powered by WordPress
Serw.net, www.serw.net.pl, www.3-p.com