Certyfikat PCA AB1513     Certyfikat ilac MRA

Certyfikat TUV

RZETELNA Firma - Sprawdz nas!

Logo proEuro
poniedziałek, 11 Marzec, 2013 | Krzysztof Myślicki |

Firmy, które planują wdrożenie systemu zarządzania jakością powinny wprowadzać system spełniający wymagania normy ISO 9001:2008.

Dzięki niej możliwe jest wykorzystanie systemu do faktycznej poprawy efektywności biznesu.
Wspiera ona wszystkich tych, którzy stosują nowoczesne, procesowe podejście do zarządzania firmą.
Wszystkim tym, którzy chcą wykorzystać tę normę w świadomy i efektywny sposób, firma Proeuro może zaoferować swoją wiedzę i pomoc.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 :

 • zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności firmy
 • usprawnienie skuteczności zarządzania
 • lepszy podział zadań i kompetencji w firmie
 • lepsza promocja firmy w kontaktach handlowych
 • wzrost zdolności wytwórczej
 • zmniejszenie kosztów
 • zmniejszenie zapasów magazynowych
 • krótsze przebiegi użytecznych informacji w firmie
 • wczesne wykrywanie błędów i wad w różnych etapach wytwarzania wyrobów
 • polepszenie więzi z klientami
 • lepsza współpraca między komórkami organizacyjnymi firmy
 • elastyczność firmy do wprowadzania zmian organizacyjnych
Copyright 2013 Theme by Powered by WordPress
Serw.net, www.serw.net.pl, www.3-p.com